Eurostars & InnoBooster

Eurostars & InnoBooster

Informationsmøde og networking for virksomheder indenfor vand- og miljøteknologi.

Dette eftermiddagsmøde vil give en introduktion til støttemulighederne Eurostars og Innobooster, samt erfaringer fra virksomheder. Der vil bl.a. være mulighed for individuel vejledning fra InnovationsFonden og Innovationsagenterne.

OBS: det er muligt at kombinere dette arrangement med en internationaliseringsworkshop inden for affalds- og ressourcesektoren som CLEAN afholder om formidaggen, d. 28 januar i Industrien Hus kl. 09:30 – 14:00. Læs mere på Internationaliseringsworkshop

 

Tid
Program

Kl. 12:30 - 13:00

Ankomst & Sandwich

Kl. 13:00 - 13.10

Velkomst (Vært for mødet)

Kl. 13:10 - 13:50

Introduktion til Eurostars
v/ Jens Peter Vittrup, specialkonsulent, InnovationsFonden
•    Eurostars i forhold til andre SMV-tilbud, nationale såvel som Horizon 2020
•    Hvad er et Eurostars-projekt?
•    Hvad er et godt partnerskab, og hvad kendetegner en god ansøgning?
•    Er der lande, der er lettere at samarbejde med end andre?
•    Hvordan finder man partnere?

Kl. 13:50 - 14:10

En virksomheds erfaringer med brug af offentlige støttemidler til innovation
v/ Claus Helix Nielsen, Aquaporin A/S

Kl. 14:10 - 14:30

Introduktion til InnoBooster
v/ InnovationsFonden
InnoBooster som støtteordning til mindre projekter, eller som starthjælp på din virksomheds EU-projekt.

Kl. 14:30 - 14:45

Et besøg fra InnovationsAgenterne kan hjælpe din virksomhed videre
v/Mette Tjener Andersson, DHI

Kl. 14:45 - 16:00

Networking og individuel vejledning

Arrangeret af:

Jens Peter Vittrup, InnovationsFonden
Gerald Heinicke, Senior Engineer, Water treatment and risk assessment, Urban & Industry, DHI
Mette Tjener Andersson, Innovationsagent, DHI

Tilmelding skal ske til Gerald Heinicke på mail ghe@dhigroup.com.