Fremtidens innovative bygge- og anlægsbranche – fra bygherrebehov til realistiske løsninger!

Fremtidens innovative bygge- og anlægsbranche – fra bygherrebehov til realistiske løsninger!

Danmark vil være kendt for innovative, værdiskabende og konkurrencedygtige bygge- og anlægsprojekter i verdensklasse!

Men hvilke barrierer er der for at opfylde målet, hvilke behov har bygherrerne, og hvordan udfolder vi helt konkret det store potentiale i den danske bygge- og anlægsbranche? 

D. 21. marts 2018, stiller Innovationsnetværk Femern Bælt skarpt på fremtidens innovative bygge– og anlægsprojekter, i samarbejde med CLEAN og InnoBYG. Vi har fokus på store byggeprojekter samt anlægsprojekter, når vi går tæt på bygherrernes ønsker og behov og på forretningsudvikling og behovsforståelse hos leverandørerne. Vi ser desuden nærmere på en række konkrete områder, hvor udviklingen er i fuld gang, herunder nye samarbejdsformer og cirkulær økonomi.

Konferencen er bl.a. baseret på resultaterne af et workshopforløb fra 2017/2018, hvor en række store danske bygherrer og SMV’er har deltaget og arbejdet med fremtidens innovative løsninger i byggeriet.

PROGRAM FOR DAGEN!

Du kan tilmelde dig ét af følgende fire tema-spor: 

Tema 1 – IT, de digitale løsninger skal understøtte byggeprocessen til fordel for bygherrerne
v/Martin Profit Jakobsen, BASIT
Byggestyring, kvalitetssikring og dokumenthåndtering kommer alt sammen til at foregå digitalt. For at leve op til bygherrernes krav skal leverandørerne følge med den digitale virkelighed, og det handler om at gribe de digitale muligheder i hele værdikæden – på tværs af virksomhederne i byggeprojekterne. På dette temaspor får I indblik i, hvordan IT-værktøjer kan hjælpe konkret i den enkelte virksomhed og på tværs af byggeprojekterne. Vær med til at drøfte mulighederne og giv dit indspark til den digitale udvikling. Det handler om at skabe værdi her og nu!

Tema 2 – Build 4.0.
v/Thomas Juul Andersen, Teknologisk Institut 
Ny teknologi giver nye muligheder—også for anlægsbranchen! Men hvad kan vi allerede nu, og hvordan ser fremtiden ud? Kom med en tur i Betons laboratorium og få de sidste nye trends under huden. Der står bl.a. robotter, droner, 3D print, sporbarhed og materialeudvikling på agendaen.

Tema 3 – Nye samarbejdsformer sætter skub i innovationen
v/Claus Skytte, forfatter og foredragsholder og Nana Ejlers, Bygningsstyrelsen
Der er behov for at samarbejde på nye måder, hvis vi skal sikre at innovationen og et tæt samarbejde blandt byggeriets parter. Det er der god forretning i. Hør om løsninger, produkter, services, nye former for partnerskaber og nye honoreringsformer.

Tema 4 – Cirkulær økonomi
v/Jasper Steinhausen, medejer af Ouroboros
Der ligger store muligheder i at tænke i cirkulære løsninger, når det gælder anlægskonstruktioner. Men cirkulær økonomi kan også skabe forretningsmæssig værdi hjemme i din virksomhed. Vil du gerne vide om 1) Hvad cirkulær økonomi mere konkret er på virksomhedsniveau? 2) Hvordan du kan komme i gang? 3) Hvad du kan få ud af det? Så vælg dette spor!

 

OBS: Det er gratis at deltage, men der er no-show gebyr på kr. 500,-  så husk at melde fra, hvis du er tilmeldt og bliver forhindret i at deltage. Tilmeldingsfrist er den 19. marts kl. 12.

Tilmeld dig HER.