Genanvendelse af plast i praksis

Genanvendelse af plast i praksis

Temadag med erfaringer, cases og resultater fra projekter og produkter med genanvendt plast. Både komposit, post-consumer, plast fra havet og fra fødevareemballage.

Genanvendelse af plast er en af de helt store politiske dagsordener både nationalt og internationalt. Eksempelvis skal al plastemballage i EU genbruges eller genanvendes i år 2030 hvilket fører til ændring af såvel affaldssystemer, forbrugeradfærd og principper for produktdesign. Det fører ligeledes til en stor mængde genanvendt plastråvare, der skal finde vej ind i nye produkter.

På dette heldagsseminar kan du høre flere forskellige spændende perspektiver på at benytte genanvendt plast i nye produkter fra nogle af de virksomheder, der har været pionerer inden for området. Du kan lære mere om genanvendelse af plast med fødevarekontakt og brug af plast fra havet, hvilke udfordringer og muligheder det byder på.

Undervejs bliver du opdateret på EU’s nye standard for livscyklusvurdering Product Environmental Footprint, hvilket kan give din virksomhed konkrete værktøjer til at synliggøre værdien af at arbejde med cirkulær økonomi – også i markedsføringssammenhæng.