Mikrosensorer til måling af luftforurening: Status og fremtidige muligheder

Mikrosensorer til måling af luftforurening: Status og fremtidige muligheder

Interessegruppe for Gasanalyse afholder temamødet Mikrosensorer til måling af luftforurening: Status og fremtidige muligheder.

I dag foregår overvågningen af luftkvalitet på få udvalgte lokaliteter med avanceret analyseudstyr, der er underkastet en omfattende kvalitetskontrol. Den rumlige opløsning er lav, da apparaturinvesteringerne og driftsomkostningerne er bekostelige. Herudover opgives mange analyser som døgnmidlede koncentrationer eller endog i lavere tidsopløsning. Dette modsvarer åbenlyst ikke moderne behov for eks. intelligent trafikstyring, real-time information omkring luftkvalitet af hensyn til særligt udsatte personer eller planlægning af grønne ruter i bymiljøet men imødekommer heller ikke den voksende interesse for sundhed og luftkvalitet blandt befolkningen. Hertil kommer, at mikrosensorer med deres lave pris, lille størrelse og høje tidsopløsning kan bidrage med flere målepunkter vertikalt men også horisontalt, hvis de monteres på eks. droner.
Hvad er status på mikrosensorer til luftkvalitetsmålinger, hvilke applikationer kan man forestille sig, og hvilken plads vil de få i fremtidens overvågning af luftkvalitet? Og måler de små sensorer godt nok til, at de kan bruges til luftkvalitetsmåling? Velkommen til IGAS’ andet temamøde 2017.

Temamødet afholdes som del af Future Week Denmark 2017. En uge, der samler en række events arrangeret af de danske klynger og innovationsnetværk på tværs af brancher og industrier i Danmark, som stiller fokus på Danmarks styrkepositioner. Eventene afholdes i uge 48 og er fordelt over alle de danske regioner.

Læs mere og se andre events fra Future Week Denmark