Projektudviklingsworkshop

Projektudviklingsworkshop

Fra politisk side er der ønske om at accelerere innovation og samarbejde i Femern Bælt korridoren. CLEAN har til opgave at udvikle et nyt dansktysk interreg-projekt centreret om bygninger, smarte energisystemer og genanvendelse af byggematerialer.

Den samlede budgetramme er 5 mio. Euro, hvor 3-4 mio. Euro er støtte til konkrete innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner.

Arrangementet henvender sig til sjællandske virksomheder, videninstitutioner og offentlige organisationer. Vi har begrænset plads på op til 50 personer.