Reduktion af svovlbrinte i spildevand

Reduktion af svovlbrinte i spildevand

I samarbejde med DANVAs svovlbrinte netværk og Innovationsnetværk for Miljøteknologi gennemføres et projekt, som har til formål at samle spildevandsselskaberne og leverandører, som tilbyder teknologiske løsninger til at imødegå udfordringerne ved svovlbrinte i spildevandet.

Målet med projektet er sammen at finde frem til nye teknologiske løsningsidéer. Projektet gennemføres som 2 identiske workshops – en i vest og en i øst Danmark.
Målet med disse workshops er at samle interessenter inden for spildevandsbranchen til at diskutere og komme med forslag til nye løsningsmodeller, som kan imødegå, at svovlbrinte i spildevandet bliver en unødig belastning for afløbssystemerne. Fra spildevandsselskaberne vil medarbejdere, som har ansvaret for drift og etablering af nye ledningsnet være målgruppen.

Målet med workshoppen er at fremkomme med idéer til nye produkter/teknologier/services, som kan hjælpe spildevandsselskaberne gerne med at imødegå de
skader og lugtmæssige gener, svovlbrinten frembringer. Herunder at synliggøre for leverandørerne til spildevandsbranchen:
• Hvilke udfordringer er der i dag er med at bekæmpe tilstedeværelsen af svovlbrinte i spildevandet og synliggøre det?
• Hvilke forudsætninger der er, for at nye teknologiske løsninger kan finde anvendelse? Eksempler på sådanne krav kan være, brugervenlighed, størrelse, anvendelse på svært tilgængelige steder uden adgang til strøm og vanskelige forhold for trådløst kommunikation etc.

Workshoppen afholdes som del af Future Week Denmark 2017. En uge, der samler en række events arrangeret af de danske klynger og innovationsnetværk på tværs af brancher og industrier i Danmark, som stiller fokus på Danmarks styrkepositioner. Eventene afholdes i uge 48 og er fordelt over alle de danske regioner.

Læs mere og se andre events fra Future Week Denmark