Den klorfrie svømmehal inden for rækkevidde

Den klorfrie svømmehal inden for rækkevidde


Nu skal det være slut med røde øjne, kløende hud og åndedrætsbesvær efter en tur i svømmehallen. Innovationsprojekt videreudvikler metode til at rense vand i svømmebadsanlæg med mindre brug af kemikalier.

Gennem et Inno-MT innovationsprojekt har Skjølstrup og Grønborg og Jysk Svømmebadsteknik haft et tæt parløb med DHI og Aalborg Universitet omkring videreudvikling af et innovativt vandbehandlingskoncept til svømmehaller. Direktør Ole Grønborg understreger vigtigheden af adgang til specifik forskningsviden og kompetencer for at udnytte mulighederne, der ligger i teknologien: ”DHI og Aalborg Universitet har dyb teoretisk viden, der danner grundlag for færdigudvikling og dokumentation af ny teknologi. Det er desuden meget værdifuldt at samarbejde med fagpersoner, som forstår vores fagsprog og udfordringer”.

Svømmehallers vand og luft indeholder en række klorforbindelser, som kan være til stor gene for badegæster. Under bassinerne er der derfor en konstant rensning af vandet i gang i form af sandfiltre for at sikre rent vand. Men på et tidspunkt bliver sandfiltrene så fyldte med urenheder, at de skal returskylles. Imidlertid nedsættes filtreringsevnen efter returskylning, fordi konsolideringen af sandet tager lang tid. I dag løser man dette problem gennem en kontinuerlig dosering af kemiske flokkuleringsmidler, der får partiklerne til at samle sig, så sandfiltret kan opsamle dem. Men doseringen sker oftest i blinde, da man ikke har viden om den mest hensigtsmæssige anvendelse.

”Innovationsprojekterne er ubureaukratiske og fleksible. Det skaber en stærk kvalitetssikring, at midler er forankret hos Inno-MT, der har tæt kontakt til virksomhederne”

Citat

Skjølstrup og Grønborg og Jysk Svømmebadsteknik gik derfor sammen om at udvikle en ny metode for anvendelse af flokkuleringsmidler i form af en konditionering af sandet på forskellig vis under eller umiddelbart efter returskylning. Løsningen sigter efter at filtrere de organiske urenheder effektivt ved at anvende så få kemiske midler som muligt og dermed reducere klorbehovet.

Hvis det lykkes at færdigudvikle og dokumentere det samlede koncept og herunder også konceptet for konditionering af sandfiltre, vil det have en direkte effekt på bundlinjen. ”Projektet kan anvendes til at underbygge markedsføringsmæssige og økonomiske argumenter over for vores kunder. Vi forventer derfor at opnå en større markedsandel i Europa og USA og øge vores omsætning”, forklarer Ole Grønborg.