Designergylle kommer på mode

Designergylle kommer på mode


Ny teknologi muliggør bæredygtig anvendelse af organisk gødning ved at gå fra gyllevogn til næringsvogn.

SyreN+ vil fuldstændig revolutionere landbrugets håndtering af gødningsmidler”. Sådan beskriver direktør Morten Toft fra Biocover en ny type gyllevogn med indbygget ammoniak tryktank, der er omdrejningspunktet for et Inno-MT innovationsprojekt. SyreN+ systemet virkeliggør visionen om ”designer gylle”, hvor landmanden kan tilsætte ammoniak, svovlsyre og andre næringsstoffer til gylle under udbringning og dermed tilpasse gyllen til hver enkelt afgrøde- med kun en overkørsel af marken. Dermed får landmanden en besparelse på gødningsregningen og et betydeligt merudbytte, samtidig med at miljøet tilgodeses.

Resultatet af innovationsprojektet er et levende eksempel på værdien af samarbejde mellem teknologiproducenter og vidensinstitutioner.

I starten af projektet var vores intention blot at udvikle et proof of concept, men samarbejdet gik over al forventning og inden projektets afslutning stod vi med en reel prototype, som blev afprøvet og demonstreret i kommerciel drift

Torkild Birkmose, AgroTech, tovholder for projektet

SyreN+ systemet blev indbygget i en ny gyllevogn hos AP Gyllevogne og den første ”næringsvogn” blev sat i kommerciel drift i starten af 2013.

Ifølge Morten Toft er netværk et af de vigtigste redskaber for iværksættere og mindre virksomheder, der arbejder med innovation. ”Som en mindre virksomhed møder man ofte udfordringer, som er svære at løse alene. For Biocover har Innovationsnetværket for Miljøteknologi været en god platform for fagspecifik videndeling, og jeg har fundet samarbejdspartnere, der kan bidrage med både knowhow og hardware,” udtaler han.

Miljøstyrelsen har godkendt SyreN + systemet til fuldgødskning og Biocover er dermed klar til at gøre op med landbrugets tilgang med at gødske både med handelsgødning og gylle.

“Deltagelsen i projektet åbnede døre for min virksomhed. Ved at dele min viden opstod der interesse fra omverdenen i vores teknologi”

Citat