Genbrug af procesvand i mejeriindustrien

Genbrug af procesvand i mejeriindustrien

Bobleprojektet ”Rensning og genbrug af procesvand i mejeriindustrien” er netop afsluttet med et resultat, som ikke har levet helt op til forventningerne, men som har affødt viden og erfaring, som der kan arbejdes videre med. Projektet har sigtet mod at udvikle et innovativt vandteknologikoncept, baseret på avanceret kemisk oxidation, til rensning og genbrug af procesvand i mejeriindustrien.

Mejeribranchen er en af de fødevaresektorer, hvor der er et stort potentiale for vandbesparelser via vandgenbrug. Især på pulver- og ostemejerier er der potentiale for at etablere ”vandløse mejerier”, da disse mejerityper har overskud af vand. På disse mejerier anvendes der inddampning og RO-filtrering til opkoncentrering af værdistoffer, hvorved der så genereres relativt rene vandstrømme med potentiale for genbrug. Dog har det ikke været muligt at realisere genbrugspotentialet, eftersom vandstrømmene indeholder rester af organiske stoffer og mikroorganismer, hvilket vanskeliggør en hygiejnisk og sikker opbevaring af vandet inden genbrug i produktionen.

I projektet har man derfor testet hvordan man kan optimere teknikken til at fjerne urea og vækstpotentiale fra vandet, så det kan opbevares i længere tid og genbruges derefter. Dog var det ikke muligt at nedbryde de organiske stoffer og mikroorganismer fuldstændigt.

Det har desværre vist sig at være mere udfordrende end hvad vi havde forudsagt på forhånd. Resultatet har vist os, at man kan fjerne en vis del af ureaen fra vandet og at nedbrydningen også har en væksthæmmende effekt på udvalgte mikroorgansimer, dog ikke tilstrækkeligt til, at vi har ikke kunne tage det ud på mejeriet og teste det derude. Selvom projektet ikke viste de ønskede resultater har vi fået en forståelse af hvordan processen har virket og også hvorfor den ikke har virket, hvilket har affødt nogle ideer til en afart af den samme proces, som måske kan virke bedre. Derfor kan vi i den grad tage erfaringerne fra bobleprojektet med videre

Morten Møller Klausen, Senior Process Research Engineer i DHI og Projektpartner i bobleprojektet

På baggrund af resultaterne, er der opstået nye ideer, som nu bliver testet af i andre kørende projekter.