Kobling af state-of-the-art teknologier

Kobling af state-of-the-art teknologier

Ved at kombinere keramiske membraner og katalysatorer til vandbehandling kan man muligvis gøre fracking mere miljøvenlig

Hydraulisk frakturering, populært kaldet fracking, der bruges til at udvinde skifergas, har kæmpe potentiale i søgen efter alternative energikilder. Imidlertid findes der endnu ingen kommerciel teknologi, der kan behandle det stærkt forurenede producerede vand fra fracking brønde. Haldor Topsøe A/S, Liqtech International A/S og GEUS er gået sammen i et Inno-MT projekt for at udvikle ny og effektiv teknologi til mobile vandrensningsenheder. Projektet bygger på den store viden om katalyse og filtrering, der ligger hos parterne.

Vi er alle eksperter inden for vores eget felt. Men ved at koble Liqtech’s ekspertise inden for keramiske membraner med Haldor Topsøe’s stærke kompetencer inden for katalysatorer og GEUS’ teknologiske overblik kan vi sammen sætte turbo på udvikling af en innovativ løsning til dette nye applikationsområde

Joakim Reimer Thøgersen, Projektdirektør, Haldor Topsøe A/S

Ved fracking pumpes store mængder vand, sandkorn og kemikalier ind i skiferlag med et sådant tryk, at skiferen sprækker og gassen eller olien frigives. Under boringen sker der tilbageløb af de store mængder af produktionsvand, der ofte er forurenet med olie, salte, radioaktive stoffer, tungmetaller, frackingkemikalier og bakterier.

“Ved at gå sammen om teknologiudvikling kan vi skabe innovative løsninger.”

Citat

Liqtech’s SiC keramiske membraner er særligt velegnede til rensning af denne type væske, da de bl.a kan tolerere høje temperaturer og er kemisk resistente. Virksomheden har allerede foretaget nogle indledende tests på fracking området og har desuden indgået en udviklingsaftale med FMC, en af de store spillere inden for olie og gasudstyr. Men grundet kompleksiteten af de miljøfremmede stoffer i vandet er der grundlag for at videreudvikle membranerne. ”Ved at integrere Haldor Topsøe’s katalysatorer i filtrene forventer vi at forbedre effektiviteten på membranerne ved at øge kapaciteten og mindske fouling (tilstopning),” forklarer Project Manager projektleder Haris Kadrispahic fra Liqtech.