Øget troværdighed over for samarbejdspartnere

Øget troværdighed over for samarbejdspartnere

Projekt afslører stort potentiale for reduktion af ammoniakfordampning fra stalde ved behandling af gulve.

Den benchmark, som AgroTech udarbejdede, var særligt værdifuld for vores virksomhed, da den var en syretest for, om vi bør satse på et nyt forretningsområde. Den eksterne validering af vores produkt baseret på videnskabelige tests øger vores troværdighed væsentligt over for potentielle samarbejdspartnere”. Således beskriver Anders Halberg fra Dangødning A/S virksomhedens udbytte af deltagelse i Inno-MT innovationsprojekt, der har undersøgt muligheden for at anvende additiver til at reducere ammoniakfordampning fra kvægstalde.

Ammoniak er en essentiel kvælstofkilde, men det er problematisk, når ammoniak fordamper. Selvom det ikke er til at få øje på forureningen fra ammoniakfordampning i luften, er lugten ikke til at komme udenom. En af de store bidragere til udledningen er nemlig gylle.

Med stigende krav til begrænsning af landbrugets udledning af kvælstof er det vigtigere end nogensinde at udvikle teknologi, der kan reducere ammoniakudledning fra husdyrproduktion. I modsat fald kan det føre til dårligt indeklima i staldene og miljøskadelige effekter ved udledning.

Den videnskabelige rapport er et godt stykke papir at have i hånden, når vi skal kommercialisere den nye teknologi”

Citat

Undersøgelser har vist, at cirka halvdelen af ammoniakemissionen i kvægstalde kommer fra gulvoverfladen. I mange kvægstalde rengøres gulvene periodevis med robotskrabere eller stationære skraberanlæg. Den mekaniske skrabning efterlader imidlertid stadig et tyndt lag ammoniak-emitterende gylle på overfladen. Ved at behandle gulvene med et passende additiv vurderes det, at ammoniakfordampningen vil kunne nedbringes med mere end 50 %.

”Vi undersøgte additiverne ved en standardiseret testopstilling og fandt frem til at de signifikant reducerede ammoniakfordampningen ved sammenligning med en ubehandlet overflade”

forklarer Peter Kai, AgroTech

Potentialet for anvendelse af additiverne kan dermed siges at være stort, men manuel behandling af gulvene er ressourcekrævende. Dangødning A/S har derfor igangsat en dialog med en virksomhed, der har vist interesse i at implementere additiver i et spredesystem.