Projekt bygger bro mellem forskning og kommercialisering

Projekt bygger bro mellem forskning og kommercialisering

Strategisk værktøj til biologisk jordrensning udviklet på baggrund af seneste forskning

Et Inno-MT innovationsprojekt gav Biorem og DGE Miljø- og Ingeniørfirma mulighed for at omsætte cutting edge forskningsresultater og metoder til produkter, der kan sælges og anvendes i arbejdet med oprensning af forurenede grunde. Jørgen Mølgaard Christensen, projektleder hos DGE, fortæller: ” Ved at sammenholde analyseresultater fra konventionelle tests med de nyeste forskningsmetoder har vi kunnet optimere vores analyseproces. En afledt effekt af projektet er, at resultaterne har spillet en afgørende rolle i en ordre fra en tysk virksomhed.”

Jorden under mange gamle industrigrunde og andre erhvervsgrunde er forurenede. Traditionelt har man løst dette problem ved at grave det forurenede jord bort og fylde rent jord i hullet. Men man løser ikke udfordringen med forurening, da man blot flytter det til et sted, hvor det generer mindre. Et attraktivt alternativ til opgravning er biologisk jordrensning – også kaldet bioremediering. I denne metode igangsætter man en biologisk nedbrydning af forureningen ude på stedet, og får på denne måde naturen til selv at fjerne forureningen.

“Vi har fået et stærkt beslutningsgrundlag for det videre udviklingsforløb og hvilken retning vi bør gå i.”

Citat

Dette kan bl.a. ske ved stimulering af naturligt forekommende bakterier (biostimulering), eller ved tilsætning af specifikke bakterier (bioaugmentering). Men nøglen til succesfuld bioremediering ligger i en god beskrivelse af naturligt forekommende bakterier med evnen til at nedbryde forureningen. I dag har man ofte begrænset kendskab til hvilke mikrobiologiske samfund og forhold, der er i den forurenede jord.

Imidlertid har de seneste års forskning indenfor molekylær mikrobiologi og mikrobiel økologi resulteret i en række nye metoder, som markant øger muligheden for at beskrive de mikrobielle samfund i jorden. Gennem projektet har DGE og Biorem i samarbejde med Teknologisk Institut og Aalborg Universitet omsat denne forskning til et decideret strategisk værktøj, der kan stille en præcis diagnose på den forurenede jord, og dermed også identificere den rette behandling.