Vi skal udnytte ressourcer uden for landets grænser

Vi skal udnytte ressourcer uden for landets grænser

Studietur til England giver danske virksomheder indblik i førende teknologi og samarbejde inden for affaldshåndtering.

England har etableret sig som en spiller indenfor affaldshåndtering på verdensplan og er en interessant region for Inno-MTs medlemmer. Inno-MT arrangerede derfor en studietur i samarbejde med Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) for at give deltagerne indsigt i en række ‘best practice’ eksempler på, hvordan man i Storbritannien har fremmet samarbejde i værdikæden for genanvendelse af plastaffald.

“Det er vigtigt at se hvad der sker uden for Danmarks grænser”

Citat

Blandt deltagerne var Nils Olsen fra det fælleskommunale affaldsselskab, AffaldPlus. For ham var studieturen en unik mulighed for at stifte bekendtskab med et foregangsland inden for central sortering og genanvendelse af plast: ”Som bruger af teknologi er det vigtigt for os at følge med i hvad der sker i branchen. Virksomhedsbesøgene gav os indsigt i de nyeste behandlingsteknologier og inspiration til hvorledes man undgår arbejdsskader i sorteringsanlæg- et punkt vi vægter særligt højt.”

Studieture som denne er en vigtig del af Inno-MT’s formål. Netværket er født med et stærkt internationalt perspektiv, og alle projekter vurderes ud fra deres internationale potentiale. ”Vi arbejder målrettet for at øge vores medlemmers internationale orientering og adgang til internationalt førende viden ved at deltage i internationalt samarbejde med udenlandske forsknings- og videnmiljøer og klynger.” udtaler sekretariatschef Rosa Klitgaard Andersen.

Hos Copenhagen Cleantech Cluster ser man stor værdi i et tæt samarbejde med Inno-MT’s medlemmer omkring internationalisering. Udviklingschef, Thomas Alstrup forklarer ”Hos CCC har vi en lang række internationale aktiviteter, hvor involvering af små og mellemstore danske teknologivirksomheder spiller en afgørende rolle. Studieture som denne er blot et eksempel. Vi arbejder målrettet mod at eksportere systemløsninger til udlandet, hvor vi samler hele værdikæden i konkrete projekter.”