Internationale aktiviteter

Internationale aktiviteter

Inno-MT arrangerer flere gange årligt netværksture indenfor forskellige områder og forsøger dermed, at skabe dialog mellem medlemmer, virksomheder og organisationer på kryds og tværs af landegrænserne.

Nedenfor findes en liste over Inno-MT’s netværksture og internationale projekter.

Oversigt over internationale projekter:

  • Beijing Water Authorities – Pilotprojekt omkring som baner vejen for danske SMV’ers adgang til den kinesiske vand- og energisektor
  • SME Water Solutions – Forretningsmuligheder og projekter for SMV’er i Singapore og ASEAN på energy in water området
  • Workshop i Tallinn – Workshop i Tallinn omkring affaldshåndtering og fremtidige forretningsmuligheder
  • Workshop i Letland – Workshop i Letland med fokus på udvikling af løsninger til innovativ styring af affaldsbehandling på lossepladser i Letland

Oversigt over tidligere netværksture:

  • Netværkstur til Holland – Netværkstur til Holland med fokus på arbejdet med at etablere forretnings- og projektmuligheder indenfor vandområdet
  • Netværkstur til England – Netværkstur til England med fokus på arbejdet med at etablere fælles kvalitetsstandarder for oparbejdet returplast