Medlemsdatabase

Medlemsdatabase

Via Inno-MT’s medlemsdatabase kan medlemmer finde informationer om hinanden uafhængigt af sekretariatet og videnspartnerne. Databasen tager form af et excel-ark, hvor medlemmer kan filtrere imellem alle Inno-MT’s medlemmer på en lang række filtre, herunder geografi, størrelse, fokusområder, type af virksomhed mm. Det er ligeledes muligt at filtrere på søgeord, som fx ”spildevandsslam”, ”fosfor”, ”sensor”, ”CHP”, ”pesticid” m.fl.

Databasen opdateres månedligt. Hvis du ønsker at tilføje eller ændre i databasens data om din virksomhed, så gøres det ved to simple trin:

1) ret excel-arket med rød skrift

2) send det opdaterede ark til sekretariatet (info@inno-mt.dk), som indfører de opdaterede oplysninger.

Vi opfordrer alle medlemmer til at gøre aktivt brug af databasen – både til at finde samarbejdspartnere men også ved at opdatere medlemsdata. Vi er samtidig meget åbne overfor forslag til forbedringer eller ønsker til, hvordan databasen kan udvikles yderligere.