Aalborg Universitet

På Aalborg Universitet er følgende institutter medlem af Inno-MT:

Center for Industriel Produktion

Læs mere på hjemmesiden.

 

Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi

Aalborg Universitet har forskergrupper i verdensklasse inden for byernes vand og mange af de udfordringer som kobler sig til det – både fysiske, kemiske og biologiske aspekter af forurenet såvel som rent vand i bymiljøet.

Ingeniørmæssig håndtering af byernes vand, er et væsentligt forskningsfelt på Aalborg Universitet. Vi arbejder med fysiske, kemiske og biologiske aspekter af forurenet såvel som rent vand i bymiljøet. Vi har forskergrupper i verdensklasse inden for byernes hydrologi, byernes vandafledning, vejvand, urban hydraulik samt samspillet mellem by, grundvand og overfladevand. Det er et centralt mål for forskningen ved Aalborg Universitet, at vores arbejde er tæt forbundet med de tekniske applikationer.


UrbanWater

Læs mere på hjemmesiden.