Aarhus Vand

Aarhus Vands kerneforretning består i at levere drikkevand, rense spildevand, vedligeholde kloaksystemer, tilpasse udsatte områder mod klimaforandringer og beskytte grundvandet.

Vi vil være et innovativt vand-videnselskab med en førende rolle inden for forskning og udvikling i moderne vandteknologi.