AffaldPlus

AffaldPlus driver genbrugspladser, forbrændingsanlæg, komposteringsanlæg, genbrugsbutik og deponier i Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg kommune. Selskabets kunder er borgere og virksomheder i oplandet. Selskabet leverer el og fjernvarme til Næstved og Slagelse fra affaldsforbrænding samt producerer el på lossepladsgas.