Alfa Laval Aalborg A/S

Alfa Lavals kontor i Aalborg er selskabets globale center for kedelteknologi. Aalborg beskæftiger sig med udvikling, salg, produktion og servicering af kedler, brændere, varmevekslere og inertgasanlæg til skibe og industrier over hele verden. Desuden har vi stigende fokus på udviklingen af grønne teknologier til skibsfarten.

I tæt samarbejde med Alfa Laval Aalborg er de øvrige danske kompetencecentre