Aller Aqua A/S

Aller Aqua baserer sin produktion på særligt udvalgte råvarer og produktionsmetoder ud fra en vision om en konkurrence- og bæredygtig udvikling i den aquakulturelle sektor.