Ammongas A/S

AMMONGAS fremstiller og sælger anlæg til rensning af gas og luft. Herunder:

  • Opgradering af biogas
  • Lugtfjernelse
  • Genvinding af opløsningsmidler
  • Separering af ammoniak fra luft og væsker