AquaCircle

Det er AquaCircles formål at være et videncenter, der kan medvirke til at understøtte og videreudvikle recirkulationsteknologi i akvakultur. Den opnåede viden og den efterfølgende innovation skal anvendes til at styrke såvel det danske opdrætserhverv, som det erhverv der udvikler, sælger og eksporterer komponenter, hele opdrætsanlæg samt serviceydelser i forbindelse hermed.

Det er ligeledes AquaCircles formål at formidle viden om recirkulationsteknologi i akvakultur til beslutningstagere og administratorer blandt myndigheder og finansielle institutioner samt til det øvrige samfund.

AquaCircle skal stimulere til netværksdannelse med henblik på at initiere fælles projekter og konkrete initiativer til fremme af AquaCircles formål.