Aquaporin A/S

Aquaporin arbejder på udviklingen af Aquaporin Inside Technology, der kombinerer bioteknologiske principper med moderne technologi.

Aquaporin er datterselskab af M. Goldschmidt Holding A/S group.