AquaPri Denmark A/S

AquaPri Denmark er specialiseret i at opdrætte bæredygtige fisk og rogn og anvender forskellige former for recirkuleringsteknologi i produktionen.