Kuusakoski Recycling

Kuusakoski Recycling indsamler og behandler alle former for elektronisk affald fra såvel kommunale genbrugspladser som erhvervskunder. Virksomheden er specialiseret inden for småt elektronisk affald. Kuusakoski Recycling behandler årligt ca. 18.000 tons, svarende til ca. haldelen af det elektriske og elektroniske affald i Danmark. Virksomheden genanvender mellem 86-97% af den samlede indkomne vægt. Kuusakoski Recycling er per februar 2014 100% ejet af den finske virksomhed, Kuusakoski.