Billund Lufthavn

Vi vil aktivt arbejde for indførelse af ny teknologi og viden, sådan at påvirkninger af natur og omgivelser nedbringes/minimeres.

Vi vil forudse forandringer og være parate til at tackle nye miljømæssige udfordringer sammen med myndighederne.

Vi vil skabe løbende forbedringer sammen med flyselskaber og øvrige aktører i lufthavnen.

Vi vil åbent orientere både internt og eksternt om udviklingen i Billund Lufthavns påvirkning af miljøet.

Vi vil gennem oplysning og træning øge medarbejdernes miljøbevidsthed, så miljømæssige hensyn vægtes højt i det daglige arbejde, både når det gælder indkøb, vand- og energiforbrug samt emissioner af støj, røg, partikler og lugt.