BiogasGlobal

BiogasGlobal arbejder hårdt på at udvikle et nyt marked for biogas til transport. I første omgang i Danmark, men de kigger pt. også på udenlandske markeder.

Endvidere arbejder BiogasGlobal med de Kinesiske Camda H Serie gasmotorer, som er et prisbilligt alternativ for biogasanlæg eller kraftvarmeanlæg, som har behov for at reducere investeringsbehovet i forbindelse med udskiftning af motoranlæg eller udvidelse.

CAMDA H Serie er et patenteret gasmotoranlæg, som er udviklet af den kinesiske producent Camda på basis af en Cummins maskine. Produktudviklingen er sket med autorisation fra Cummins.

Camda H Serie producerer el og varme på basis af biogas, lossepladsgas og naturgas i størrelsesordenen 24 kWe til 500 kWe installeret effekt.

BiogasGlobal bistår producenten, kinesiske Camda New Energy Equipment, med at skabe kontakt til mulige europæiske kunder.