BIOREM

Biorem har mere end 12 års erfaring med biologisk behandling af forurening og er Danmarks mest erfarne leverandør af jordrensnings-ydelser.

Biorem er specialiseret i følgende:

  • Udvikling af metoder til undersøgelse og karakterisering af jordforureninger
  • Rensning af procesvand, grundvand og spildevand ved brug af bioreaktorer
  • Miljørådgivning
  • Udvikling og forbedring af biooprensningsmetoder