CLEAN

CLEAN er Danmarksgrønne klyngeorganisation med mere end 170 medlemmer fra hele cleantech-sektoren. Vi er en politisk og teknologisk neutral platform, hvor både danske og udenlandske virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører udveksler viden og indgår nye samarbejder. Det sker på tværs af brancheskel og på tværs af den offentlige og private sektor. Det kalder vi for en ’triple helix’-klyngeorganisation.