Cleanfield Denmark ApS

Cleanfield Danmark er en dansk virksomhed der har specialiseret sig i biologisk oprensning af forureninger i jord og grundvand. I den forbindelse har de opnået stærke kompetencer i alle aspekter indenfor rådgivning, håndtering og myndighedsbehandlingen af alle typer opgaver i forbindelse med jord.

Igennem de sidste 10 år har Cleanfield beskæftiget sig med noget af det mest komplekse inden for jordforureningslovgivningen, nemlig biologisk in-situ oprensninger af forurenet jord og grundvand. Derudover har Cleanfield specialiseret sig i korrekt optagning af nedgravede olie og benzin tanke i henhold til olietankbekendtgørelsen, således at man ikke risikerer at stå med et efterfølgende myndigheds problem.

Cleanfield arbejder bl.a. inden for følgende områder:

  • Rådgivning inden for alle typer af forurenings,- jordhåndterings sager.
  • Udførelse af kvalificerede miljøundersøgelser af jord og grundvand.
  • Oprensning af forureninger i jord og grundvand – In-Situ og Ex-Situ.
  • Varetagelse af myndighedskontakten.
  • Miljøkorrekt optagning og bortskaffelse af olietanke.