Dansk Affaldsforening

Dansk Affaldsforening er en politisk styret interesseorganisation bestående af kommunale affaldsenheder. Dansk Affaldsforening skal fremme medlemmernes interesser på affaldsområdet. Dansk Affaldsforening har i dag 51 medlemmer bestående af kommuner, kommunale og fælleskommunale affaldsselskaber og modtagestationer i Danmark og på Færøerne. Dansk Affaldsforening dækker 95 kommuner og 5,4 mio. borgere.