Danske Maritime

Danske Maritime er brancheorganisation for danske leverandører af maritimt udstyr og skibe. Danske Maritimes fremmeste opgaver at arbejde aktivt for at sikre, at den danske maritime industri kan fortsætte sin mangeårige succes og styrke sin globale konkurrenceevne.