DAPA

Vi afsender alle typer plast/papir direkte uden mellemled til en række oparbejdningsanlæg og papirfarbiker i Europa og Asien.

Rådgivning om sortering, valg af behandlingsanlæg, logistikløsninger, udfærdigelse af relevantedokumenter samt fremskaffelse af nødvendige tilladelser er en naturlig del af vore ydelser i forbindelse med vor handel med affalds- og restprodukter til genanvendelse.