DGE Group A/S

DGE Group er en international rådgivningsvirksomhed indenfor bl.a. forurenet jord og grundvand, vandindvinding og vandforsyning, industrimiljø, arbejdsmiljø, indeklima, geoteknik og bygge- og anlægsvirksomhed.