Energinet


Energinet skal opretholde høj forsyningssikkerhed, indpasse vedvarende energi og skabe gode rammer for el- og gasmarkederne.

Forbrugerne finansierer vores aktiviteter over el- og gasregningen. Vi skal ikke optjene overskud.

Energinets opgaver hviler på Lov om Energinet.dk fra 2004.

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed, der ejes af Klima- og Energiministeriet. Vi ejer, driver og udvikler transmissionssystemerne for el og naturgas i Danmark.