Enviso Group

Enviso Group er et innovativt selskab der arbejder med miljøløsninger med særligt fokus på affald og genanvendelse i både ind- og udland. Vores forretningsområde er:

  • Nedbrydning og miljøsanering
  • Miljørigtig bortskaffelse af restprodukter
  • Genanvendelse af tagpap
  • Genanvendelse af jern og metalskrot
  • Absorbentmaterialer

Enviso Group har opfundet og indgivet patenter samt udviklet maskiner til at gips og tagpap som i dag kan genbruges til nyt materiale eller som råstof.