Forsyning Helsingør

Forsyning Helsingør bidrager til at vores kunder oplever livskvalitet og komfort eller med andre ord – vi leverer velfærd og værdi til gavn og glæde.

Der er to sider til det at levere velfærd for Forsyning Helsingør. På den ene side leverer vi en vare, som gør, at Helsingørs familier fungerer og har det godt. På den anden side løser vi et miljøproblem, når vi renser spildevandet og tager hånd om affaldet – og vel at mærke ved at vi bruger mindst mulig energi til dette og bruger ressourcerne i spildevandet og affaldet til produktion af strøm og varme. Det er dét, vi mener med at levere velfærd.