Gehl

Gehl fokuserer på forholdet mellem det byggede miljø og folks livskvalitet.
Gehl er en global byforsknings- og designkonsulent. Vi beskæftiger os med byplanlægning med en folkefokuseret tilgang, og vores tjenester omfatter offentlige rums offentlige strategier, offentlige rum og street design og masterplanlægningsrammer.