Haldor Topsøe

Haldor Topsøe er førende inden for heterogen katalyse og leverer katalysatorer og procesdesign til bl.a. olieraffinaderier, rensning af røg fra kraftværker og til miljørigtige energiprocesser.

Katalyse bruges i 90 % af alle kemiske processer i verdens industrielle produktion, og Topsøes produkter understøtter en effektiv og miljøvenlig brug af verdens natur- og energiressourcer. Topsøes markedsposition bygger på 70 års fokus på katalyse, og forretningen er centreret omkring fire områder: forskning og udvikling, salg, proces- og anlægsdesign samt produktion.

Årsomsætningen udgjorde i 2010 4,2 milliarder kroner genereret af virksomhedens 2.100 medarbejdere verden over.