HCS A/S Transport & Spedition

HCS A/S Transport & Spedition, sektor for genbrug og restprodukthåndtering.

Den danske miljøpolitik på affaldsområdet betyder, at affaldshåndteringen skal ske med følgende prioritering:

 • Genanvendelse
 • Forbrænding med energiudnyttelse
 • Bortskaffelse

HCS er med til at bidrage til opfyldelse af denne målsætning. Siden 1998 har HCS drevet genbrugsanlæg, hvor modtaget affald sorteres og disponeres efter sådanne principper.

HCS har et indgående kenskab til genbrugs- og restproduktmarkedet og søger til stadighed at udvikle nye metoder til udsortering af fraktioner, der enten direkte kan genanvendes eller kan indgå i fremstilling af nye produkter.

Genbrugsanlæg i Glostrup

HCS driver eget miljøgodkendt genbrugsanlæg, beliggende på Paul Bergsøes Vej 47 i Glostrup. Her modtages en lang række genanvendelige affaldstyper, enten i rene eller blandede fraktioner.

Affaldstyperne består bl.a. af:

 • Bygningsaffald
 • Beton, tegl og brokker
 • Have- og parkaffald
 • Affaldstræ
 • Trykimprægneret træ
 • Brændbart affald
 • Jern og metal
 • Pap og papir
 • Glas
 • Plast
 • Elektronikskrot
 • Autogummi

På genbrugsanlægget foretages en sortering af affaldstyperne i genanvendelige materialer, brændbart og ubrændbart affald.

De genanvendelige materialer afsættes til oparbejdsningsvirksomheder og indgår i fremstilling af nye materialer. Brændbart affald leveres til forbrændingsanlæg, således at energien heri udnyttes, medes ubrændbart materiale deponeres på enten losseplads eller fyldplads.

Genbrugsanlæg i Trige (Aarhus)

Nyt anlæg forventes etableret i løbet af 2012, når miljøgodkendelsen er opnået.