Helmo

Helmo ved Kim Helmo tilbyder professionel rådgivning og salg af effektive systemer og miljøvenlige produkter og systemer inden for:

  • Spildevandsrensning
  • Flokkulanter til fældning af uønskede stoffer i urent vand
  • Biogas og kompostering
  • Forurenet jord, grundvand og gråt vand
  • Bedre produktionsmiljø i landbrug, akvakultur m.m.
  • Algebekæmpelse i vandmiljøer og på faste overflader
  • Rengøring i svømmehaller, storkøkkener, værksteder
  • Proces- og applikationsudvikling