Herning Vand

Herning Vand er et forsyningsselskab, som sikrer rent drikkevand til borgerne og sørger for indsamling og rensning af spildevand.