IGIS A/S

IGIS er en innovativ software virksomhed, der tilbyder software produkter og konsulentydelser til et internationalt klientel.
Holdet på I•GIS består af en alsidig blanding af højt kvalificerede medarbejdere. Fra dataloger med Ph.D. grad i 3D udvikling, over matematiske forskere til geofysikere, geologer og GIS eksperter.
Organisationen har en lang tradition for at styre komplekse softwareprojekter indenfor geografisk information og geovidenskab, og er i stand kombinere forståelsen af de teoretiske aspekter med pragmatisk, løsninger, der fungerer i den virkelige verden.
Virksomheden udvikler bl.a. geoscience software, hvoraf det mest velkendte er GeoScene3D. Dette er en fuld 3D geologisk modelleringssoftwarepakke, der primært anvendes inden for områderne grundvandskortlægning, geotekniske modellering, infrastrukturprojekter og kortlægning af forurening. Brugerne af GeoScene3D spænder fra eksperter ph.d. niveau ved geologiske undersøgelser og forskningsinstitutioner, over specialiserede brugere i private konsulentfirmaer og vandforsyninger, til offentlige administrative brugere i den regioner og kommuner.