Intertek Denmark

På Intertek forstår vi de forskellige behov og Bekymringer der gælder i hvert trin af produktkæden, fra indkøb af råmaterialer til fremstilling og distribution af færdigvarer, produkt og de forskellige licens krav, regler og standarder, der skal opfyldes på hvert trin af vejen.