Kouno

Kouno skaber sammenhæng.

At konsolidere vil fylde i forsyningssektoren de kommende, mange år. De vil blive præget af udbredelsen af reguleringsmodeller og effektiviseringer, klimaudfordringer, grøn omstilling og konsolideringer med – formentlig – færre selskaber.

Kouno bidrager til sammenhæng gennem arbejdet med strategi – regulering og økonomi – samt processer og it. Kouno arbejder på sammenhæng i løsninger: Det sikrer, at løsninger er gennemtænkt fra design til implementering; og at forskellige faglige vinkler er dækket af. Det sikrer, at løsninger er teknisk mulige og økonomisk attraktive.