Krogh Consult ApS

Krogh Consult ApS beskæftiger sig med:

  • Bæredygtige energiteknologier; analyse og design af brintsystemer og brændselsceller, solceller, varmepumper, mikro-kraftvarme og biogas.
  • Energiforsyning og myndighedsbehandling: EU regler og standarder for forsyningssikkerhed, liberalisering af energimarkeder, krav til produktions- og distributionsanlæg, risikoanalyser, emissioner, kvalitetsnormer, opbevaring og transport af eksplosionsfarlige fluida.
  • Priser, tariffer, tekniske og økonomiske analyser.