Leif Koch

Leif Koch A/S er førende i Danmark inden for reduktion af vandtab i forsyningsnettet. Vi er specialister i lokalisering af lækager på jordlagte drikkevandsledninger. Gennem effektive indsatser og hurtige lokaliseringer af brud på drikkevandsledninger, reducerer vi vandtabet i dit distributionsnet. Vores ekspertise bunder i mere end 40 års erfaring, fra nationalt såvel som internationalt arbejde.