LNH water A/S

LNH water a/s er en rådgivende ingeniørvirksomhed med speciale i:

  • Strategisk planlægning af afløbssystemer
  • Beregning af oversvømmelsesrisici
  • Klimatilpasning
  • Datahåndtering
  • Modelopbygningssystemer, MOPS
  • Undervisning og individuelle kurser