Miljø & Fødevareministeriet

Ministerierne blev sammenlagt i forbindelse med udnævnelsen af Lars Løkke Rasmussens regering den 28. juni 2015.

Fra 1. februar 2017 består Miljø- og Fødevareministeriet af  departementet, fire styrelser og den selvejende institution Madkulturen.

De fire styrelser er: Miljøstyrelsen, der er en sammenlægning af den tidligere Miljøstyrelsen og den tidligere Styrelse for Vand og Naturforvaltning, Fødevarestyrelsen, der har samme navn og opgaver som tidligere, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, der har skiftet navn fra det tidligere NaturErhvervstyrelsen og Naturstyrelsen, der nu også omfatter Kystdirektoratet.