Miljøskærm

Miljøskærm® har fundet metoder og teknologi til at genanvende kasseret glasfibermateriale til fremstilling af et lydabsorberende materiale, der er yderst velegnet til anvendelse i støjskærme.
Miljøskærm® har dokumenteret, at støjskærmsprodukter baseret på genanvendt glasfiber har akustiske egenskaber der er mindst på højde med mineraluld og andre produkter, der almindeligvis anvendes til støjreducerende produkter i dag.
Det er indlysende, at der er en stor samfundsmæssig gevinst at hente ved på denne måde at opnå såvel en reduceret affaldsmængde som at fremme bæredygtige produkter.